کارشناس رسمی دادگستری

توانمندیهای گروه - توانمندیهای گروه

شرح تفصيلي:

نظر به اينكه بهره گيري از خدمات كارشناسان رسمي دادگستري در صورت درخواست و ارجاع كار داراي محدوديتهايي است برآنيم تا بمنظور ارائه خدمت بهتر و با كيفيت بيشتر، ارائه خدمات در قالب گروه كارشناسي باشد. حوزه فعاليت هر كارشناس مطابق صلاحيتهاي مندرج در دفترچه كارشناسي و براساس رشته فعاليت، داراي محدوديت است. گروه كارشناسان رسمي دادگستري متشكل از كارشناسان رسمي مرتبط با حوزه ساختمان و در رشته هاي راه و ساختمان و نقشه برداري، تأسيسات ساختماني، برق، امور ثبتي، ماشين آلات و تأسيسات كارخانجات مجموعه اي را فراهم آورده است تا بخش عمده اي از فعاليتهاي مورد درخواست مراجعين را به نحو احسن پاسخگو باشد.

در تعيين و چيدمان تركيب كارشناسان گروه سعي برآن بوده است كه مجموعه بتواند علاوه بر عناوین اصلی صلاحیتها، موارد و موضوعات مورد درخواست مراجعين مدنظر قرار گيرد.

 

1- ارزیابی اراضی  و ساختمانها

2- برآورد هزینه های ساختمانی

3- تعیین علت خسارت، میزان خسارت و تعمیرات در امور ساختمانی

4- تشخیص حسن انجام کارهای ساختمانی به لحاظ فنی و اجرایی

5- تشخیص اختلافات فی ما بین پیمانکاران، کارفرمایان و مشاوران

6- متره و برآورد ساختمان و تعیین میزان پیشرفت کار و اجرت المثل کارهای ساختمانی

7- تعیین و تعدیل اجاره بها و تعیین اجرت المثل اجاره بها

8- تعیین سرقفلی و حق کسب و پیشه و تجارت

9- تشخیص اراضی موات، دایر و بایر از نظر ساختمانی

 

 

آدرس دفتر مرکزی: تهران- سعادت آباد- بلوار دریا- نرسیده به خیابان صرافها- پلاک 123- واحد2

تلفن تماس: 26410160 26410159 - 88692818

فکس: 42695156 

  موبایل: 09125785056